Váš partner v energetike

Spoločnosť SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o. sa orientuje na poradenstvo a konzultačné činnosti v prospech právnických i fyzických osôb (stredných a väčších podnikateľských odberateľov), ktorým ponúkame expertnú analýzu v ich mnohokrát neprehľadnom energetickom hospodárstve a na vyžiadanie spracujeme ponuku služieb i riešenie, ako na odberovom mieste znížiť poplatky za elektrinu, ... (€/kWh, ...).