Dodávky elektriny

Ponuke dodávok elektriny vždy predchádza proces výberu dodávateľa energetického média s prihliadnutím k „ratingu“ ročného odberového diagramu zákazníka v jeho odbernom mieste. Súčasná prax potvrdzuje, že situácia na trhu s príslušnou komoditou sa v čase významne mení a je preto potrebné aktuálne sledovať vývoj na trhoch, kde je značná volatilita cien. Všetky zmeny kolísania sledujeme a preto dokážeme nadštandardne reagovať s ponukou v prospech zákazníka s ohľadom na jeho momentálne uzatvorené kontrakty a ich prípadné zvýhodnenie pre nadchádzajúce obdobie. 

dodávky elektriny

Všetka agenda súvisiaca s optimalizáciou dodávok elektriny je založená na individuálnom prístupe ku každému odbernému miestu. Jedine tak je možné docieliť potrebných efektov.

Finálne rozhodnutie k zaisteniu dodávok elektriny má vždy zákazník. Od našej spoločnosti obdrží ale potrebné informácie pre svoje rozhodovanie.