O nás

Spoločnosť SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o. sa orientuje na poradenstvo a konzultačné činnosti v prospech právnických i fyzických osôb (stredných a väčších podnikateľských odberateľov), ktorým ponúkame expertnú analýzu v ich mnohokrát neprehľadnom energetickom hospodárstve a na vyžiadanie spracujeme ponuku služieb i riešenie, ako na odberovom mieste znížiť poplatky za elektrinu, ... (€/kWh, ...). Potrebnú efektivitu zaisťujeme na základe dlhoročných skúseností a potrebných znalostí trhu s elektrinou na Slovensku. Našim záujmom je znižovať zákazníkovi náklady za energie. Naša obchodná stratégia je založená na princípe prerozloženia úspor po optimalizácií pomeru v mieste odberu, hlavne v prospech zákazníka. 

SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o. je držiteľom licencií na „Dodávky elektriny“, a „Distribúcia elektriny“ a dokážeme v prospech zákazníka výhodne nakúpiť lacnejší produkt respektíve tiež vykúpiť elektrinu z alternatívnych zdrojov. 

Významné úspory je možné docieliť prechodom na riešenie, ktoré môžeme pomenovať tiež ako „Miestna distribučná sústava“. Tento model správy energetických pomerov plne prevádza celú zodpovednosť v mieste odberu na našu spoločnosť, ktorá postupne optimalizuje poplatky za energetické média. Zároveň v pravidelných intervaloch vyhodnocujeme a zjednávame potrebné parametre s regionálnym distribútorom apod...