Poradenstvo a analýzy

Energetické analýzy, audity a poradenstvá v odvetví elektroenergetiky sú významné činnosti v našej spoločnosti. Výstupom sú obvykle upozornenia na zistené nedostatky v mieste odberu. Súčasne je predstavený potenciál úsporných opatrení na strane zákazníka a finančné náklady s tým spojené. 

Pre úspešné vyhotovenie energetickej analýzy obvykle od zákazníka požadujeme nasledujúce vstupné údaje:

Energetická analýza je obvykle spracovaná a zákazníkovi odovzdaná do štrnástich dní od predania objednávky a vstupných dát. Pred vypracovaním analýzy je so zákazníkom dohodnutá cena a spôsob  odovzdania výsledkov.