Referencie

Miestne distribučné sústavy (MDS)

V súčasnosti realizujeme resp. plne vyhodnocujeme niekoľko distribučných sústav o celkovej ročnej spotrebe elektriny cca 65 GWh. Vo vnúti MDS pravideľne vyhodnocujeme, faktúrujeme a plne obsluhujeme čiastkové odberné miesta prostredníctvom vlastného SW „Organizér“, ktorý sme pre tieto účely špeciálne navrhli. Celkom mesačne vyhodnocujeme cca 500 meracích miest.

Energetické analýzy, audity

Energetické analýzy a audity realizujeme v súčinnosti so zákazníkom. Celkom vybavíme ročne pravideľne až 20 objednávok na tieto činnosti. Zameriavame sa na úspory na poplatkoch za elektrinu, plyn, teplo, vodu. Energetické audity realizujeme v spolupráci s autorizovanými audítormi.

Zaistenie dodávok elektriny

Naše praktické skúsenosti na trhu s elektrinou a vlastné registrácie u OKTE a na ÚRSO nám dávajú trvalé predpoklady pre efektívne zaistenie dodávok všetkým potencionálnym odberateľom. Vzhľadom k uvedením skutočnostiam sa nám darí ročne uspokojiť potreby záujemcov o túto službu v objeme cca 80–100 GWh. Vo všetkých realizáciách (výberových konaniach) sa nám podarilo docieliť nižšie ceny, než v prípade samostatnej aktivity zákazníka-odberateľa na trhu. Táto naša pridaná hodnota je veľmi žiadaná v súčasnej neprehľadnej legislatíve a cenotvorbe v odvetví energetiky.