Princíp miestnej distribučnej sústavy (MDS)

MDS je ohraničená energetická sieť, ktorá je v našich podmienkach vymedzená napájacím transformátorom zo strany vysokého napätia a na strane nízkeho napätia sú k sieti pripojení nájomníci-odberatelia elektriny. Tí obvykle získajú nižšiu cenu silovej elektriny voči cenníku majoritného regionálneho obchodníka s elektrinou.

Uvedený princíp je teda pre odberateľov výhodný.  Realizujeme komplexné zabezpečenie dodávok silovej elektriny a distribučných služieb na bázi zmluvných ujednaní s odberateľmi vo vnútri MDS, vrátane ich pravidelného vyhodnocovania a fakturizácie. Pre tieto účely používame vlastný plne automatizovaný monitorovací on-line systém merania a tiež nami navrhnutý špeciálny databázový vyhodnocovací  SW „Organizér“ používaný pre prehľadný rozpis jednotlivých parametrov v prílohe k faktúre za elektrinu odberateľom v MDS.